Brandbeveiliging

Uw veiligheid is onze zorg 

Schade als gevolg van brand kan enorme vormen aannemen. Een beginnende brand kan zich in zeer korte tijd uitbreiden tot een vuurzee. Indien een brand snel ontdekt wordt kunnen schade en ongevallen voorkomen worden. Brandmeldinstallaties helpen om een brand in een zo vroegtijdig stadium te ontdekken en bevorderen dat er snel ingegrepen kan worden.

Onder andere het bouwbesluit bepaalt wanneer een brandmeldinstallatie voor een gebouw verplicht is en welke veiligheidsmaatregelen vereist zijn. De aard van het gebouw en het gebruik daarvan is in hoge mate bepalend voor de vereiste maatregelen. Nusman Installatietechniek B.V. is gespecialiseerd in het adviseren over en het ontwerpen en aanleggen van brandmeldinstallaties. Uw veiligheid is onze zorg. 

Meer over brandbeveiliging:

 

Diensten Nusman installatietechniek:

Elektrotechniek

Brandbeveiliging

Beveiliging

Inspecties

Netwerken

S&O