Meten is weten = energiebesparing

Meten is weten. Zeker als het gaat om elektriciteitsverbruik. Want dat apparatuur elektriciteit verbruikt, weet iedereen. Maar hoeveel Kwh de verschillende apparaten gebruiken, dat is vaak onbekend. Nusman Installatietechniek B.V. helpt u inzicht te verkrijgen in uw energieverbruik. Waar kunt u mogelijk energie besparen en zo uw kosten verlagen?  

Besparen op vastrecht

Panden hebben een nominaal en een piekverbruik. Het basis verbruik is het stroomverbruik van het pand 'in rust', dus bijvoorbeeld 's nachts als er geen apparatuur gebruikt wordt. Het piekverbruik is het stroomverbruik van het pand op de piekmomenten. In een utiliteitsgebouw als een kantoorpand of school is dit overdag wanneer de computers aanstaan, de airco, het koffiezetapparaat veel in gebruik is, enzovoorts. Het piekverbruik bepaalt hoe zwaar (hoeveel ampère) de hoofdaansluiting van het pand moet zijn. Een verbruiksanalyse kan aantonen dat het piekverbruik lager ligt dan waarvoor de hoofdaansluiting is bepaald. Dan kan de hoofdaansluiting verlaagd worden, waardoor een behoorlijke besparing te realiseren is op het vastrecht van de netbeheerder.  

Besparen door netvervuiling tegen te gaan

Ledverlichting, zonnepanelen, schakelende voedingen, enzovoorts, kunnen zorgen voor netvervuiling. Netvervuiling zorgt ervoor dat de levensduur van apparaten en lampen drastisch afneemt, dat aardlekautomaten regelmatig afvallen, er warmteontwikkeling ontstaat in kabels en appatuur, de betrouwbaarheid van de installatie afneemt en het stroomverbruik toeneemt. Harmonische netvervuiling is een afwijking op de sinusvormige spanning en stroomgolven. Hierdoor kunnen er pieken op de golven ontstaan die veel hoger zijn dan dit bij een zuivere sinus is. Dit is een probleem die door de energiebesparing eerder waarneembaar is. Door het tijdelijk plaatsen van een zogenaamde 'schrijvende' meter kunnen eventuele hogere harmonische waarden geconstateerd worden en kan daarmee de oorzaak van de netvervuiling gelokaliseerd worden. Als de oorzaak van de netvervuiling aangepakt wordt, kunnen de effecten van netvervuiling geminimaliseerd worden en daardoor kan er bespaard worden op bijvoorbeeld apparatuur en stroomverbruik.