Beheer & periodieke inspecties

Het is vanuit de ARBO-wet verplicht om een veilige werkomgeving te bieden voor je medewerkers en bezoekers. Waar de elektrotechnische installatie aan dient te voldoen wordt uitgewerkt in de NEN 3140. Ieder bedrijf met bezoekers en/of medewerkers is verplicht zich aan de ARBO-wet te houden, dus indirect aan de NEN 3140. Sinds enkele tijd eist de verzekering vaak ook een NEN 3140-keuring.

De NEN 3140-inspectie bestaat uit drie onderwerpen:

1. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn

Volgens de NEN 3140 moeten bestaande elektrische installaties met regelmaat geïnspecteerd worden. De veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de oorspronkelijke aanleg van de installatie zijn hierbij het uitgangspunt. Een aantal factoren bepaalt wanneer uw installatie weer geïnspecteerd moet worden.

2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn

De NEN 3140 schrijft een periodieke inspectie voor van de zogenaamde elektrische arbeidsmiddelen. Dit is bedoeld om elektrische apparaten, gereedschappen, verlengsnoeren, enzovoorts veilig te kunnen gebruiken. Deze inspectie bestaat uit een visuele inspectie en een meting en beproeving.

3. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken, moeten geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid

Zij moeten periodiek geïnformeerd over de gevaren die zij tegen kunnen komen. Deze veiligheidsinstructie geldt voor elektrotechnische geschoolde en niet-elektrotechnische geschoolde personen. In de instructie moet het elektrische gevaar waaraan de personen tijdens hun werkzaamheden aan blootstaan, centraal staan. Dit geldt voor elektrotechnisch en niet-elektrotechnisch werk

NEN-EN 50110 

De NEN-EN 50110 schrijft voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. Dit om het veilige gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen. Onze inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. De inspectie die beschreven is in de NEN 50110 geldt voor bestaande installaties.